Ball Moro

Els Balls, tant moro com cristià, cón un dels actes més representatius de la festa de Callosa i de gran singularitat en el conjunt de festes de Moros i Cristians. Desconeixen el seu origen, però és molt probable que siga anterior a 1860.

El ball moro es compon de sis parts o peces de ball:

  1. Processó (marxa lenta)
  2. Vals (villa alegre)
  3. Havanera (peça típica del ball moro)
  4. Vals (villa alegre)
  5. Jota (danses)
  6. Pasdoble (corrido caragol)

Primera part: PROCESSÓ (Marxa lenta)

a) Es col·loquen emponats de dos en dos de la mateixa fila recolzant-se amb els muscles (com si estigueren desperesant-se, alçant-se de dormir).
b) Una vegada llevats, el manador, agafa el compás de la música, s’ajunten els balladors i es donen la mà, tornant cadascú al seu lloc.
c) Després es fa el “front a front” creuant-se les parelles per la dreta, tornant al seu lloc.
d) “Passeig per dins”. Totes les parelles pugen cap al manador del ball (sempre seguint la melodia).
e) “Passeig partit”. La meitat de les parelles fan el passeig per dins (mirant el manador) i l’altra meitat el fa per fora (d’esquena al manador).
NOTA: tots els passejos es faran iguals menys els de la part de la jota (cinquena part).

primera part

 

Segona part: VALS (villa alegre)

a)Posició: mans creuades o agafades a la manta.
b) Passeig per dins.
c) Passeig partit.
d) “Cadena”: al ritme del vals, les parelles han de creuar-se, sempre per la part dreta, la primer parella (parella imparell), es creua per davant del “manaor i puja, la segona parella (parella parell) baixa, i així succesivament fins que el “manaor” mane parar aquesta peça.

Segona part

 

Tercera part: HAVANERA (és la peça més característica del ball moro)

a) Posició: les parelles es queden en el lloc que s’han quedat en acabar la peça anterior. Comencen a ballar i tornen al seu lloc en la posició típica “del ball del moro”: el braç esquerre darrere de l’esquena i el dret allargat flexionant el canell amunt i avall.
b) “Front a front”.
c) “Per parelles de la mateixa fila s’empapusen”.
d) S’empapussen cadascú per a ell.
e) Passeig per dins
f) Passeig partit.

 Tercera part
 

Quarta part: VALS

a)Posició mans als costats.
b) Passeig per dins.
c) Passeig per fora.
d) Creu de parelles a quatre ( a l’avís del manaor fan una palmada el manador i les parelles i es donen la mà fent una volta sempre per la dreta.

Quarta part

 

Cinquena part: JOTA

a) Posició: danses (amb cascarrons).
b) Passeig per dins.
c) Cadena: des de la posició mirant al manaor, i sense parar de ballar, la primera parella després de voltar davant el “manaor”, anirà creant-se alternativament en la resta de les parelles, i les altres faran el mateix.

Cinquena part

 

 Sisena part : PASDOBLE CORRIDO (caragol)

a) Posició mans arrere i alçant les cames al ritme de la música.
b) A l’ordre del “manaor” les parelles s’agafen del coll, les parells a la part de dins i les imparells a la part de fora. fins que es mane la fi del ball.

Sisena part