Filà Corsaries

escut corsariescorsariesLa Filà Corsaries es fundà en l’any 1971, per un grup de dones que emprengueren una marxa cap el que hui en dia es la filà. Al llarg de la nostra trajectòria hem participat activament en la nostra festa gràcies als membres de la filà, tant com a les que ja no formen part com als que actualment están encara aci, que sense elles nopodriem ser una filà hui en dia.

En 2013, degut a canvis estatutaris aprovats per Junta, les comparses de dones hem dixat de ser Sol·licita per a convertirmos en Filà, amb la mateixa igualtat que les filaes de homens, i asumint també totes les responsabilitats, com ser bandereres o capitanes cristianes.