almogavers xiques

Filà Almogàvers Xiques

En els nostres inicis formàvem part d’una filà mixta, homes i dones junts en una mateixa kàbila; més tard, en l’any 1990, vam prendre la decisió de formar una kàbila de dones. Començàrem amb un grup reduït de 25 Almogàvers que fèiem kàbila per separat.almogavers xiques Uns anys després vam passar a dir-nos Sol·licita Almogàvers, ja que les dones encara no podíem ser filà i tot el que decidíem estava supervisat per la filà d’homes. D’aquesta manera vam anar creixent com a filà fins que actualment som 56 membres. En l’any 2013 totes les kàbiles de dones que depenien de les filades de homes, van passar a ser filades independents, i des d’aquest moment hem començat a ser la fila Almogàvers Xiques.