Filà Asturians

asturiansLa Filà Asturians es fundà a 1918, quan un grup de vint-i-tres socis decideixen fundar una nova filà amb el nom d’Asturians. Per aquest objectiu els jóvens callosins compren set vestits d’Alcoi i en lloguen setze més de la mateixa ciutat coincidint amb la tercera modificació del vestit alcoià. El disseny de la nova filà Asturians de Callosa és identic al model alcoià realitzat el 1900. El fet que siga aquest any 1918 planteja algunes curiositats sobre el seu origen. És una data tardana respecte d’Alcoi perquè en aquesta ciutat ja apareix la filà en l’acta de 1839, però, malgrat això, podem assegurar que la influència és directa a l’hora d’adquirir la vestimenta.  Sabem que la filà Asturians d’Alcoi ha dut diferents dissenys al llarg de la seua història (1876, 1900, 1919, 1934, 1940, 1950, 1959, 1970) i cal destacar el seu caràcter medieval en tots ells, però la reforma de 1919 coincideix amb la fundació dels Asturians de Callosa i assumeix el model previ des de 1900. Aquesta filà n’és una excepció, ja que la seua indumentaria no varia, des dels origens ja que s’associa a la rememoració d’un temps històric medieval com la gesta de Covadonga i posterior Reconquesta. Encara que es parle d’un procés de medievalització i adequació històrica de les filaes, que no serà generalitzat fins a mitjan segle XX, a Alcoi comença a principis del segle XX a excepció d’algunes filaes com els Asturians. Li filà de Callosa desapareix sobre l’any 1962. Els últims anys apareix a les festes el dissapte a l’arrancà i l’entrà cristiana.

grupo

entra asturians