Ball Cristià

Els Balls, tant moro com cristià, cón un dels actes més representatius de la festa de Callosa i de gran singularitat en el conjunt de festes de Moros i Cristians. Desconeixen el seu origen, però és molt probable que siga anterior a 1860.

El ball cristià es compon detres parts o peces de ball:

  1. “pasdoble”, corrido “el caragol”.
  2. Vals “villa alegre”.
  3. La jota “danses”.

Primera part: PASDOBLE CORRIDO

a) Les parelles es col·loquen en posició de ferms formant dues fileres. Quan comença el ball, les parelles es queden al seu lloc mirant-se fins que el “manaor” imprimeix el ritme de ball. Aleshores comencen els moviments d’aquesta primera part.
b) Front a front. Al compàs de la música les parelles es creuen per la dreta tornant cadascú´al seu lloc.
c) Passeig. Les parelles es queden mirant al “manaor” sense deixar de marcar el pas; a l’ordre del “manaor” comença el passeig per dins de les parelles imparells, quan aquestes l’acaben, ho fan les parelles parells.
d) Passeig de quatre a  quatre. Les parelles es col·loquen mirant-se de front i el “manaor” ordena un passeig per fora, quan tornen les parelles, ho fan en grups de quatre, les impars a la part de dins i les pars a la part de fora, agafats pel coll i alçant les cames al ritme de la música fins que el “manaor” ordena la fi d’esta part.

Prmera part
 

Segona part: VALS

Es col·loquen les parelles de la forma habitual, fins que el “manaor” comença a marcar el ritme del vals.
a) Front a front. Es fa el front a front a l’igual que en la part anterior.
b) Passeig per fora. A l’ordre del “manaor” les parelles inicien un passeig per fora.
c) El “manaor” ordena passeig per fora, les parelles a la tornada venen agafats de la mà, quan son al seu lloc el manaor ordena un altre passeig, en este la primera parella ix per fora i entra dins per passar per baix de la tercera parella que previament ha alçat els braços en forma d’arc, així ho fan totes les parelles fins que queden totes al seu lloc inicial.
d) Oïda de rogle. A l’ordre del “manaor” els balladors fan una palmada i s’agafen de la má, formant un rogle i al ritme del vals faran una volta completa fins tornar al lloc inicial.

Segona part
 

Tercera part: JOTA

Es col·loquen les parelles “front a front”, decantades endavant i en les mans als genolls, a l’ordre del “manaor”, comencen a ballar les danses.
a) Passeig. A l’ordre del “manaor” es fa un passeig per dins ballant les danses.
b) Passeig amb ball. Aquest passeig també es fa per dins. Ixen les parelles ballant entre si, fan una volta quan comencen, una altra quan arriben a la fi del ball i una altra quan han tornat al seu lloc. Quan acaben, si el “manaor” vol, es fa un passeig per fora.
c) Cadena. Des de la posició de front a front i sense deixar de ballar les danses, eixiran les parelles i aniran creuant-se alternativament en la resta de les parelles, quan arriben a la fi faran una volta entre ells i es quedaran al seu lloc.
d) Corda. Una volta tornen a ser totts al seu lloc i des de la posició de front a front (sense deixar de ballar les danses), el “manaor” farà una palmada i s’agafaran tots de la mà menys la persona de la filà esquerra que està al costat de la primera parella. La primera parella alçarà els braços formant un arc i aleshores tots agafats començant pel de la fila esquerra passaran per baix.

El ball finalitza amb tres tocs de plats de la banda de música.

Tercera part