Les Entraes

Les entrades han existit des de 1860, però adaptades al seu temps i a unes circumstàncies particulars. Malgrat ser concebudes com una processó, durant el primer període històric (1860-1970) es mantenen els aspectes fonamentals: el lluïment dels càrrecs i festers amb matxos, xiquets, carrosses i altres personatges. Les entraes, independentment del moment històric, signifiquen l’autèntica eshibició de força dels dos bàndols en lluita. El més destacable actualment és l’espectacularitat, l’obstentació i els boatos. Cada any es fa més difícil trobar idees i arguments per superar la Capitanía anterior. Les filaes marxen segons un ordre establert per la tradició.

Les entrades a Callosa d’en Sarrià comencen pels tradicionals Nanos junt a la música del tabalet i la dolçaina. Després d’estos ve la bandera de la Societat i comencem amb la filà que ostenta la Bandera, bé del ban moro, bé del cristià. Junt amb el Banderer desfila l’ambaixador, ja que és un càrrec que recau en la mateixa filà que la Bandera. Posteriorment, les altres filaes seguixen l’orde establit fins a arribar a l’última filà, que és la que ostenta la Capitania.