Filà Granadinos

escut granadinosEn paraules de Adolf Salvá, “constitu´¨ida en 1925 de la filà dels Macarels”. D’aquesta primitiva desconeixem el seu origen, perquè entre altres coses, no sabem el seu significat. És probable que el pes de la fantasia popular i el divertiment estimulara denominacions vinculades a la realitat social del moment(com una espècie de malnoms). Les primeres filaes mores d’Alcoi estan farcides d’aquestos malnoms: Xanos, Cordoners, Tapiadors, Calcelers, Marruecos, Bacora, Miqueros. O Macarels a Callosa?granadinos

Hi ha dos possibles significats per a la paraula macarel. En primer lloc, la paraula en sí, de la qual desconeixem el seu significat, però què probablement estiguera arrelada en el vocabulari dels callosins (com tantes altres) i en un moment donat identificaria a un grup d’amics o colla. En Callosa encara es coneix l’expressió, “ixe està fet un macarel”. Però l’historiador callosí aporta un altra estructura a la paraula Macarels, la de Maleckerel, un nom inventat compost d’aspecte arabitzant (del que no tenim cap referència) a l’estil del nom d’algun líder militar o polític musulmà com d’Abdel-Raman, Al-Hakam, Almansor, etc.

En relació al manuscrit desconegut del 1962, aquest ens dóna una informació inquietant; la Filà Granadinos ja apareix l’any 1861 asociada a les filaes fundadores de la festa, sense fer referència als Macarels o Malec Kerel. Amb aquesta disjuntiva es podria deduir que la filà originària fóra, efectivament, els Granadinos, però que en poc temps assumiria un sobrenom de caràcter popular (Macarels), identificant una colla o grup d’amics.

grupo antigua

Un altra informació que genera alguns dubtes és la referida a l’any 1925, segons el qual Adolf Salvà situa el punt de partida de la nova filà escindida dels Macarels o Malec Kerel i que coincideix en la desaparició, un any abans, de la filà Granadinos d’Alcoi. Aquesta possibilitat és molt coherent tenint en compte la relació histórica d’intercanvis festers entre Callosa i Alcoi. Exemples no en falten de filaes desaparegudes a Alcoi i reaprofitades per a Callosa, com és el cas dels Asturians o els Ligeros. Per tot això, dels Granadinos no sabem si el vestit és una continuïtat, amb variacions, dels Macarels o respon a un disseny personalitzat i diferent. El que sí que també podem intuir, des de la posició d’Adolf Salvà és la proximitat cronològica i formal entre El Cordo i els Granadinos, ja que les dos filaes es distancien un any en la seua fundació, 1924 i 1925 respectivament i, per aixó, durant molt de temps s’ha vist coherent la ralació entre una i l’altra.

_DSC7730

En l’actualitat el vestit de Granadino està format per la gran ploma tricolor del seu turbant (roig, blau i blanc), els pantalons de ras roig, la faixa verda amb borles grogues i daurades en l’acabament, camisa grana de vellut amb les mànigues brodades, jupetí també vellut blau marí brodat i la manta blava amb borles de llana. granadinos alcoiA Alcoi existia una filà denominada Granadinos, de la qual només se sap que desapareix l’any 1921.

Luis Solbes Payá realitza unes pintures miniades per a il·lustrar el text del llibre La fiesta de Moros y  Cristianos de Alcoy y su historia de José Luis Mansanet Ribes per a la filà els Verds d’Alcoi. En el punt de les filaes desaparegudes apareix el vestit dels Granadinos, destacant la gran ploma tricolor del seu turbant (també tricolor: roig, verd i blanc, els pantalons rojos, la faixa blanca, jupetí grana brodat i la manta verda a joc amb la camisa. El disseny dels Granadinos de Callosa és una mescla entre l’antiga Quarta de la Llana d’Alcoi, el Cordó i la desapareguda Granadinos d’Alcoi. Tots tres al voltant de l’estil a la turca de la majoria dels vestits primerencs de la festa d’Alcoi, desapareguts o no, com els Turcs, Cuans o Carcelers, Bacores, Moros Elegants, Tapiadors, la Llana, Judios, Miqueros, Xanos, Cordó, Verds i Magenta.

Per corroborar que deu tractar-se de la mateixa filà, tenim el testimoni de la família de Salvador Solbes Rodríguez, que recorda que algun dels seus avantpassats va ser Macarel, i que els colors d’una màniga del vestit que conservaven, coincidia amb els de la Filà Granadins.